Dirigent

Onze dirigent is de heer Jos Ardts uit Venray. Hij is sinds 2002 de muzikaal leider van ons koor. Zijn muzikale opleiding heeft hij genoten aan het conservatorium van Maastricht met als hoofdvakken orgel en piano. De orgeldocent stimuleerde hem in die tijd om als organist (kerkmusicus) vooral ook zangles te gaan nemen. Daardoor heeft hij eveneens de opleiding zang als bijvak gevolgd. 

Al heel snel na zijn studie was er veel behoefte aan koordirigenten. Dat was de motivatie om een aanvullende opleiding in Arnhem voor koordirectie te volgen.

Jos Ardts heeft grote ervaring met ensembles van verschillende samenstelling waaronder kinderkoor, mannenkoren, gemengde koren en kamerkoor. Door zijn brede opleiding heeft de dirigent een grondige kennis van alle stijlen van de muziekliteratuur en haar uitvoeringspraktijk.

Jos beschikt over een eigen website: http://www.josardts-muziekhuis.nl./

 

jos website ars musica 004 klein