2024-03-05 Jan van Soest overleden

Jan van Soest

 Wij ontvingen het droevige nieuws dat ons lid Jan van Soest op dinsdag 5 maart in de avonduren is overleden. Dus terwijl de andere leden aan het repeteren waren.
Jan was vorig jaar 50 jaar lid van Ars Musica, en een zeer trouw lid. Hij ontbrak zelden of nooit bij repetities of optredens. Daar zijn wij hem uiterst dankbaar voor.

Wij wensen zijn vrouw Jo en de kinderen veel sterkte met dit verlies.