2023-03-28 gouden jubilarissen bij Ars Musica

 Logo 50jaar ArsMusica

Toespraak gouden jubilarissen Ars Musica

 

 Vandaag precies 50 jaar geleden werd “Venray's Gemengde Zangvereniging “Ars Musica” opgericht. Zo luidt onze statutaire naam. Blijkbaar vonden de toenmalige leden het beter om zich Groot Vocaal Ensemble “Ars Musica” te noemen. Dat klinkt indrukwekkender en paste waarschijnlijk ook heel goed bij de statuur die de club toen had. Tegenwoordig noemen we ons Vocaal Ensemble Ars Musica. Het grote laten we er van af. Neemt niet weg dat we heden de mooie leeftijd van vijftig bereiken. Een leeftijd waar we als privé-persoon allemaal jaloers op zouden kunnen zijn. Proficiat allemaal met dit prachtige gouden jubileum.
In het bijzonder wil ik drie leden van harte feliciteren omdat zij dit jaar ook al vijftig jaar deel uitmaken van ons koor. Dat zijn Liesbeth van Delft, Jan van Soest en Jo Wilmsen.

Jan is eigenlijk de enige die vandaag écht goud haalt; hij is er vanaf de geboorte bij. Foto Pers jubilarissen 2023Liesbeth trad op 12 september toe en Jo tot slot op 3 november. Maar alledrie in 1973 toen de contributie 60 cent (van een gulden) per week bedroeg. Zo'n 30 gulden per jaar, pakweg € 14,-. Kom daar nu nog 'ns om. Je kunt er met carnaval niet eens een toegangsbewijs voor het Schouwburgplein mee betalen. In al die jaren hebben jullie veel meegemaakt met het koor, concerten, memorabele uitstapjes en andere activiteiten. En niet te vergeten: uitgaande van gemiddeld zo'n 40 repetities per jaar zijn jullie er 2000 repetities bij geweest. Met dit aantal houd ik het overigens laag, want er waren ook veel extra repetities ter voorbereiding op concerten. Als je daarbij nog de concerten en overige activiteiten in ogenschouw neemt, dan durf ik het wel aan om te zeggen dat jullie zeker al 5000 uur actief koorlid zijn. Tamelijk indrukwekkend, toch ?

 

Jan, jij bent een zeer gewaardeerde bas die onlangs met jouw Jo maar liefst zestig jaar getrouwd was. Je zat dus in je tiende huwelijksjaar toen je je ook door Ars Musica liet verleiden, Je hebt in het verleden ook andere rollen vervuld. Ik zal het over Sinterklaas en onze tuinploeg nu niet hebben. Maar ééntje mis ik wel een beetje. Jij hebt jarenlang met of zonder belletje het einde van de pauze aangekondigd. Daarmee gaf jij blijk van de nodige discipline. Misschien ingaande ons 51ste jaar de moeite om die pauzebel in ere te herstellen?

Liesbeth, een trouwe alt die deel uitmaakt van wat ik wel eens onze Oostrumse enclave noem. Ook jij vervulde en vervult andere rollen. Maar de laatste paar jaar ben je ook een beetje onze nummer één pechvogel. Gelukkig beschik je blijkbaar over een goede conditie en veerkracht. En bovenal een geweldige beschermengel, al dwong die jou onlangs wel heel hardhandig op de knieën in zijn hol van de leeuw: de Oostrumse kerk. Maar ook van die val ben je bewonderenswaardig herstellende. Fijn dat je nog steeds mee kunt blijven doen en dat jouw Wim ons ook blijft steunen.

Jo een sopraan, bescheiden op de achterste rij. Je was net als Jan en Liesbeth ook op meerdere gebieden actief in ons gezelschap. En bovenal ben je een geweldig positief ingesteld persoon. Altijd in voor een kwinkslag. En gaat het eens wat minder, dan is “we doon 't er mit” een gevleugelde uitspraak van je. Je bezoekt, net als Jan en Liesbeth, zeer trouw de repetities, concerten en andere activiteiten. Op zo'n naamgenoot in dit mooie koor ben ik wel een beetje trots. En je bent ongetwijfeld voor veel anderen een inspiratiebron. Blijf dus fijn met ons meedoen.

Ik mocht jullie tien jaar geleden, bij gelegenheid van het veertigjarig jubileum een Ars Musica-jubileumspeld overhandigen. Bovendien dragen we op hoogtijdagen allemaal onze traditionele lidmaatschapsspeld. Daarom heeft het bestuur nu niet voor een speld gekozen, want drie stuks vonden we wat veel van het goede. Wel is er voor elk van jullie een groot boeket met daarin verwerkt een uniek kleinood. Dat kan ook alleen staan en dus, nadat je de bloemen – die overigens een lange tijd meegaan – in de kliko hebt moeten deponeren, een blijvend aandenken aan jullie gouden jubileum zijn. Geef het tegen die tijd een plek die naar je eigen opvatting passend is.

Graag overhandig ik nu namens ons allen jullie dit boeket met de hartelijke gelukwensen. En naar ik aanneem Jos, laten we dat gepaard gaan met een “Lang zullen ze leven”.

Jo van Lieshout, voorzitter

28 maart 2023.

Klik hier voor meer foto's