2018-03 Jubilaris Fried van Huet

Fried van Huet 25 jaar lid.

DSC 0425Bij de afsluiting van het koorjaar 2017-2018 werd Fried van Huet door voorzitter Jo van Lieshout gehuldigd ivm zijn 25-jarig jubileum. 
Fried levert als tenor een gewaardeerde bijdrage aan het koor. Maar niet alleen als zanger is hij actief. Fried was 13 jaar penningmeester van de vereniging en maakt nog altijd deel uit van de commissie die het jaarlijkse uitstapje organiseert. Hij ontving bij gelegenheid van dit zilveren jubileum uit handen van voorzitter Jo van Lieshout de Ars Musica-speld.