2021-10-19 Jubilarissen 2020 en 2021

Bij de jaarvergadering op 19 oktober 2021 huldigde voorzitter Jo van Lieshout de jubilarissen Frans Hurkmans (in 2020 25 jaar lid, ivm corona vorig jaar niet kunnen vieren) en Harrie Francken (in 2021 25 jaar lid). Sander Vermeeren (ook in 2020 25 jaar lid) was jammer genoeg niet aanwezig. Hij werd daags daarna door de voorzitter in gezelschap van een paar leden thuis opgezocht. 

Klik hier voor de bijbehorende foto's.

Hier de speech die de voorzitter uitsprak voor de jubilarissen:

Frans, Sander en Harrie. Jullie zijn vandaag onze feestelingen, want 25 jaar bij Ars Musica. Correctie: Frans en Sander al 26 jaar. Maar door de corona-ellende konden we dat vorig jaar niet markeren. Harrie is dit jaar een kwart eeuw bij ons.

Van harte gefeliciteerd met jullie zilveren jubileum. Een lange periode zijn jullie als gewaardeerde zangers in ons midden. Dat vinden wij heel prettig en jullie blijkbaar ook. Maar het is toch niet zo makkelijk om te duiden wat de betekenis, invloed of prestatie van zo'n jubileum is. Daarom heb ik maar eens een poging gewaagd om het in enkele reële cijfers uit te drukken; misschien blijkt dan de impact een beetje.

  1. als we eens uitgaan van gemiddeld 45 repetities en optredens per jaar – en dat is volgens mij heel bescheiden – dan hebben jullie elk in totaal 1125 bijeenkomsten met Ars Musica meegemaakt;
  2. uitgaande van ongeveer 2,25 uur per keer (onze normale repetitietijd), zijn dat 2531 uren;
  3. gelukkig hebben jullie voor ons koor gekozen, maar je had in die uren ook iets anders kunnen doen, bijvoorbeeld gaan wandelen. Want ook dat is gezond en ontspannend. Als je gemiddeld 4,5 km per uur zou hebben gelopen – ongeveer het tempo van een doorsnee wandelaar – dan zouden jullie elk 11.390 km hebben afgelegd;
  4. Venray-Santiago de Compostella vice versa – een heel populaire route tegenwoordig – is volgens de routeplanner te voet 3768 km; dus jullie zouden die tocht met gemak drie keer hebben kunnen lopen. Dat is een prestatie van formaat. Zo bezien hebben jullie als koorlid dus een respectabele prestatie geleverd. Proficiat daarmee en dank daarvoor;
  5. ook aan de kas hebben jullie goed bijgedragen. Ofschoon de contributie in jullie beginjaren nog in guldens werd geïnd, ga ik eens uit van gemiddeld € 125,- per jaar. Dan hebben jullie elk € 3125,- contributie betaald. Dat zou op weg naar Santiago toch een mooi zakcentje zijn geweest.

Frans, lid sinds 30 mei 1995. Jij bent de Leunense inbreng in ons koor. Een goede bas, die houdt van zijn klassieken. Je hebt een paar jaar geleden eens tegen mij de hoop uitgesproken dat Ars Musica in muzikaal opzicht niet ál te frivool wordt en toch vooral ook voldoende aandacht houdt voor het klassieke repertoire. Ik geloof dat die hoop niet vervlogen is als ik kijk naar de liederen die we nu tijdens de repetitie zingen. Jij levert bovendien – zéker als snoeier – een stevige bijdrage aan de tuinploeg en zorgt daarmee voor het spekken van onze kas. Er zijn dus meerdere redenen waarom ik hoop dat jij nog een tijdje bij ons blijft.

Sander jij bent een dag later dan Frans als lid van Ars Musica geregistreerd. Ook een prachtige bas. Behalve zanger heb jij je ook in andere functies actief getoond. Al meerdere keren, maar laatstelijk nog tijdens de coronapandemie, hebben we van jouw kwaliteiten als tekstdichter mogen genieten. Een lied dat we na de eerste golf nog even samen konden zingen, maar toen ging de lockdown helaas weer in.
Net als Frans ben jij ook een van onze actieve tuinlieden die de omgeving van De Kemphaan pico bello op orde houden. Dank voor die inzet en bijdragen aan ons koor. Ik hoop dat we daarvan nog vele jaren mogen genieten.

Harrie, precies een jaar na Sander lid geworden. Begonnen als bas, maar enkele jaren nadien het op verzoek een toontje hoger opgezocht bij de tenoren. Dat gaat je goed af.
Net als een aantal andere werkzaamheden die je voor Ars Musica verricht. Je zorgt ervoor dat we tijdig over de juiste partituren beschikken. Ze liggen altijd keurig geordend gereed voorafgaand aan de repetities. Als webmaster neem je op je om onze website zowel voor leden als derden toegankelijk en actueel te houden. En als alle koorleden een bericht moeten ontvangen, verloopt dat altijd via jou. En natuurlijk ben je de regisseur bij optredens. Er wordt helaas niet altijd precies gedaan waar jij om vraagt, maar met jouw aanwijzingen lukt het meestal wel om ons toch netjes te presenteren. Chapeau voor al dat werk en die inbreng. Blijf lekker nog maar een hele tijd bij ons!

Ik  ga jullie met veel waardering de jubileumspeld en een bos bloemen overhandigen. Nogmaals van harte gefeliciteerd.