Werken aan de toekomst (sept. 2014)

logo ARSMUSICA

Werken aan een goede toekomst van Ars Musica

Tijdens de in maart 2014 gehouden ledenvergadering hebben de koorleden ingestemd met de inhoud van de notitie “toekomstscenario”. Deze notitie is in januari 2014 door het bestuur opgesteld. Een projectgroep kreeg toen de opdracht om voorstellen uit te werken die concreet richting geven aan dat scenario. De projectgroep heeft zich in drie bijeenkomsten van die taak gekweten en presenteert hiermee het resultaat. Het is nu aan de leden om de voorstellen van de projectgroep te bespreken en al dan niet gewijzigd over te nemen. Dat gaat gebeuren tijdens een extra ledenvergadering op 9 september 2014.

In de eerste kolom staan de ideeën uit de notitie “toekomstscenario” en in de tweede kolom staan de voorstellen van de projectgroep die uitwerking geven aan die ideeën.

Venray, 2 september 2014

De projectgroep:

Jos Ardts

Hans Hudales

Petra van Kessel

Jo van Lieshout

Yvonne Rouwette

Coby Siebers

Toekomstscenario

(door ledenvergadering in maart 2014 vastgesteld)

Voorstellen projectgroep

Gericht zoeken in groep 40-60  jaar

We maakten via de maatschappelijke beursvloer een deal voor professionele ondersteuning. Wordt uitgewerkt.

Door met jeugdgroepen samen te werken, bereiken we ouders die mogelijk in ons geïnteresseerd zijn of raken.

Concerteren op plaatsen waar deze groep komt en waarmee we kunnen verrassen.

Via maatschappelijke beursvloer maakten we een paar deals voor optredens.

Mobiele podium biedt kansen om ons op niet gebruikelijke plekken in Venray te laten zien en horen.

Via samenwerkingsprojecten met jeugd ook ouders bereiken.

Samenwerken met jongerenkoren, creativiteitscentrum en instrumentalisten

Reeds met cellist gewerkt. HONL in december. Contact met Poco á Poco over samenwerking. Tevens contacten met Sing, mevrouw Fijnaut (creativiteitscentrum) en Dizzy Dance in verband met mogelijke projecten.

Werken aan imago en uitstraling: geen kerkkoor, geen klassiek koor, geen elitair koor.  Wel variatie, kwaliteit, diversiteit.

Open zangmiddag of workshop houden.

Regelmatig zorgen voor publiciteit in lokale media.

Behalve website ook nieuwe media gebruiken. We hebben al een facebookpagina.

Aanvullingen op bestaand repertoire met lichtere muziekstukken (zijn we ook al mee bezig).

Serieus met elkaar zoeken naar voor ieder acceptabele aanvulling op de huidige koorkleding, passend bij nieuw repertoire.

Programma met doelgerichte inspanning: concerten, projecten, concoursen

Ieder jaar een paar optredens elders verzorgen. Leden vragen naar suggesties en mogelijkheden.

HONL.

Project met kinderkoor en dansgroep met als thema “dieren”. Daarmee ook de ouders bereiken.

Overwegen: een project met Harmony uit Oostrum.

Muziek- en concertcommissie opdracht geven om in overleg met het bestuur de in deze notitie actiepunten op te pakken. De commissie dient dan te worden uitgebreid met een paar leden.

Kwaliteit vergt eisen: scholing, workshops, repetities (regulier, groepsgewijs, soms extra)

Over een tot twee jaar moeten we een concert kunnen geven met grotendeels muziekstukken uit het hoofd. Maakt vrijer en nóg meer kwaliteit.

Gebruik maken van scholingsmogelijkheden VNK Limburg (workshops voor onszelf met extern docent).

Thuis oefenen stimuleren door (nieuwe) muziekstukken mogelijk met youtube filmpjes op onze website te zetten.

Ars Musica | Paterstraat 7 | 5801 AT Venray | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Copyright © 2013. Alle Rechten voorbehouden

| sitemap | disclaimer |